Hanze Stars

De basketbalvereniging van Zutphen en omstreken

Bestuur en commissies

Voorzitter: Esther Teunissen
0575-513819
voorzitter@hanzestars.nl

Secretariaat: Harrie Kuizenga
0575-513819
secretaris@hanzestars.nl

Wedstrijdsecretaris: Koen Feiken
0575-520981
wedstrijden.hanzestars@gmail.com
b.g.g. maar spoed: Ties de Groot
06-45163854

Penningmeester: Bert Oostenburg
penningmeester@hanzestars.nl

Lid: Peter Enthoven

Lid: Wolter Kloosterboer

E-mail: informatie@hanzestars.nl
Website: http://www.hanzestars.nl

Gironummer: NL79INGB0003824569
t.n.v. Basketballvereniging Hanze Stars, Zutphen

Ledenadministratie

Ledenadministratie: Andrea van der Ster
Garsenshof 3, 7231 LA Warnsveld
0575-528092
ledenadministratie@hanzestars.nl
Aan- en afmelden als lid van onze vereniging kan uitsluitend schriftelijk aan het (email)adres van de ledenadministratie

Commissies

Binnen Hanze Stars kennen wij een aantal commissies:

Wedstrijdcommissie: regelt o.a. het wedstrijdprogramma, tafel- en scheidsrechterdiensten en vervoersschema’s.
Informatie bij Koen Feiken 0575-520981
wedstrijden.hanzestars@gmail.com
b.g.g. maar spoed: Ties de Groot
06-45163854

Websitecommissie:  onderhoudt de website van de club. Informatie bij Wolter Kloosterboer (06-20618614).

Activiteitencommissie: organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, o.a. het jump-inntoernooi, het mixtoernooi en het olieballentoernooi.
Informatie o.a. bij Martin van der Wijck (tel. 06-47347038) of Bram van Brummelen (tel. 06-40611483)

Technische Commissie: zorgt o.a. voor de teamindelingen, trainers- en coachesbezetting en clinics voor het technisch kader.
Informatie bij Harrie Kuizenga (tel. 0575-513819)

Ad-hoc commissies voor specifieke activiteiten: o.a. kascommissie.

Heb je vragen over of interesse om deel te nemen in één van de commissies, neem dan even contact op met onze secretaris of één van de leden van de commissies.