Huisregels

Huisregels

Het lidmaatschap van een vereniging levert vanzelfsprekend niet alleen rechten op, maar ook plichten. Dit houdt in dat je recht hebt om trainingen te volgen onder leiding van bekwame trainers, wedstrijden te spelen en deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. Daar staat tegenover dat wij ook het één en ander van jou verwachten. Tafelen bij wedstrijden van andere teams bijvoorbeeld, of het leiden van wedstrijden van andere teams als scheidsrechter, als je tenminste over de nodige ervaring beschikt. Deze “verplichtingen” zijn niet omvangrijk. Je wordt hoogstens enkele malen per seizoen ingedeeld. Wij gaan er dan ook van uit dat iedereen zich zal inspannen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Helaas is in het verleden gebleken dat niet iedereen zich aan de regels hield. Vanaf 1997 geldt dan ook de regeling “scheidsrechters- en tafelbezetting”. Deze regeling houdt in dat middels een daarvoor ontworpen formulier wordt bijgehouden of leden al dan niet hun verplichtingen tot tafelen en fluiten nakomen. Als je moet tafelen of fluiten en je komt niet, zonder zelf voor een vervanger gezorgd te hebben, dan wordt een boete van 5 euro in rekening gebracht. Als je daarentegen invalt voor iemand, die niet zelf voor een vervanger heeft gezorgd, wordt je beloond met 4 euro. De financiële afwikkeling van deze regeling loopt via de wedstrijdsecretaris. Deze int contant de boetes en betaalt de vergoedingen eveneens contant uit. Bij niet betalen of herhaaldelijk niet op komen dagen bij tafelen of fluiten kan dit leiden tot een schorsing, welke door het bestuur kan en zal worden opgelegd. Uiteraard hopen wij weinig beroep te hoeven doen op deze regeling.

Verder spreekt het voor zich dat wij ons in onze eigen sporthal ‘De Mene’ en andere sporthallen dienen te gedragen als gasten. De regels die in de sporthallen gelden dienen zonder meer te worden opgevolgd. Ook aanwijzingen van de beheerders en/of trainers en coaches dienen altijd te worden opgevolgd. Vandalisme wordt absoluut niet getolereerd. Het bestuur zal hierop reageren door betrokkene(n) direct een schorsing op te leggen of zelfs uit de vereniging te zetten.

De beste basketballers spelen het spel met plezier en op een sportieve wijze. Wij gaan er vanuit dat iedereen binnen onze vereniging het spel op deze manier wil beleven. Bedenk dat scheidsrechters niet alles kunnen zien. Klagen en mopperen heeft geen zin. Lach erom en laat zien wat je kunt. Dat is de beste manier om het recht te zetten. Fanatiek zijn mag, ook richting tegenstanders, agressiviteit is echter uit den boze. Toon na de wedstrijd sportief gedrag door tegenstanders én de scheidsrechters te bedanken voor de wedstrijd.