Bestuur

Het bestuur van de Hanze Stars bestaat uit de volgende personen:

Rol Wie E-mail Telefoon
Voorzitter Esther Teunissen voorzitter@hanzestars.nl 0575-513819
Secretaris Harrie Kuizenga secretaris@hanzestars.nl 0575-513819
Penningmeester Bert Oostenburg penningmeester@hanzestars.nl
Wedstrijdsecretaris Koen Feiken wedstrijden.hanzestars@gmail.com 0575-520981
Plv. Wedstrijdsecretaris Ties de Groot wedstrijden.hanzestars@gmail.com 06-45163854
Website en Sponsoring Wolter Kloosterboer sponsoring@hanzestars.nl 06-20618614
Algemeen Lid Peter Enthoven

E-mail: informatie@hanzestars.nl
Gironummer: NL79INGB0003824569
t.n.v. Basketbalvereniging Hanze Stars, Zutphen

 

Commissies

Binnen Hanze Stars kennen wij een aantal commissies:

Activiteitencommissie: organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, o.a. het jump-inntoernooi, het mixtoernooi en het olieballentoernooi.
Informatie o.a. bij Martin van der Wijck (tel. 06-47347038) of Bram van Brummelen (tel. 06-40611483)

Bar commissie: zorgt voor de inkoop en planning van de bardiensten.
Voor deze commissie zoeken wij nog mensen. Voorlopig wordt dit gecoördineerd door Peter Enthoven en Esther Teunissen

Technische Commissie: zorgt o.a. voor de teamindelingen, trainers- en coachesbezetting en clinics voor het technisch kader.
Informatie bij Ties de Groot (tel. 06-45163854)

Wedstrijdcommissie: regelt o.a. het wedstrijdprogramma, tafel- en scheidsrechterdiensten en vervoersschema’s.
Informatie bij Koen Feiken 0575-520981 wedstrijden.hanzestars@gmail.com
b.g.g. maar spoed: Ties de Groot 06-45163854

Ad-hoc commissies voor specifieke activiteiten: o.a. kascommissie.

Heb je vragen over of interesse om deel te nemen in één van de commissies, neem dan even contact op met onze secretaris of één van de leden van de commissies.