Ongewenst gedrag

Basketball biedt voor een ieder die zich voor de sport inzet plezier en ontspanning.  Helaas komt het in de praktijk voor dat er op of buiten het speelveld ongewenste opmerkingen en gedragingen voorkomen. Het staat buiten kijf dat intimiderende opmerkingen, seksueel getint gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook niet tolerabel is. De meest bekende vorm is seksuele intimidatie, maar ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen.  Het maakt dat mensen zich onveilig voelen.

Degenen die seksistische of discriminerende opmerkingen op of langs het speelveld maken, dienen te worden aangesproken op hun gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door leden van het bestuur of commissies. Een (officiële) melding van ongewenst gedrag kan tevens bij bestuursleden gedaan worden. Er kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon voor hulp, ondersteuning en advies wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Bij de vertrouwenspersoon kunnen voorvallen worden gemeld, zowel de ernstige zaken als de onschuldige opmerkingen.

Judith Mansveld is de vertrouwenspersoon binnen Hanze Stars. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op. Judith is per e-mail te bereiken op judith.mansveld@gmail.com