Coronaprotocol Hanze Stars

29-9-20 Update Corona protocol: Geen publiek bij wedstrijden komende drie weken

Het landelijke Coronabeleid is met ingang van vandaag aangepast. Uiteraard conformeren we ons aan dat beleid. Dit betekent dat er gesport kan worden, maar zonder publiek. Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers.

Dit betekent voor onze thuiswedstrijden en trainingen dat er geen ouders en supporters van Hanze Stars op de tribune aanwezig mogen zijn*. Rijdende ouders van de tegenpartij zijn wel welkom op de tribune. We verwachten van onze tegenstanders dat ze het aantal rijdende ouders tot het minimum beperken en geen andere toeschouwers meenemen.

Voor onze uitwedstrijden rijden we met zo min mogelijk ouders en alleen die ouders gaan mee. Overige familie en belangstellenden blijven thuis.

Alle overige bepalingen uit het onderstaande Corona protocol van 10-9-20 die niet met het bovenstaande strijdig zijn, blijven van kracht.

Onze bar zal in de komende 3 weken gesloten zijn. Voor de rijdende ouders van de tegenpartij zal er wel koffie en thee beschikbaar zijn (selfservice).

*Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders van de landelijk spelende U16 die vanuit de regio komen en meer dan een half uur moeten rijden naar onze hal. Ook zij worden beschouwd als teambegeleiding en mogen op de tribune plaatsnemen. We verwachten van hen wel dat er zoveel mogelijk gecarpoold wordt. Per auto is maximaal 1 ouder welkom.

10-9-20 Corona protocol

We mogen gelukkig weer basketballen. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om te zorgen dat het voor iedereen veilig is. In dit protocol, dat is opgesteld op basis van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het Coronaprotocol van de NBB, vatten we daarom de afspraken samen die deze veiligheid moeten maximaliseren. We rekenen op medewerking van alle sporters, trainers, coaches en supporters om dit protocol – ook binnen de beperkte ruimte van onze hal – na te leven.

Basisregels
De volgende basisregels blijven van kracht:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Spelers of vrijwilligers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen.

Maatregelen voor spelers
Om verantwoord te kunnen basketballen, worden daarnaast de volgende maatregelen genomen:

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
 • Voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de training en/of wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dat geldt ook in de kleedkamers en op de tribune;
 • Tijdens wedstrijden dienen wisselspelers, trainers en begeleiders van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Wij adviseren om zoveel als mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen en alleen na het sporten gebruik te maken van de kleedkamers;
 • Na de training of wedstrijd wordt door spelers van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand gehouden. Dit kan betekenen dat er gefaseerd omgekleed moet worden met een maximum aantal spelers tegelijkertijd in de kleedkamer;
 • Was je handen voor aanvang van een training of wedstrijd;
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

Maatregelen voor trainers / coaches
Voor trainers, coaches en andere begeleiders van trainingen en wedstrijden gelden de volgende maatregelen:

 • Het aantal trainers en begeleiders per team is niet groter dan noodzakelijk voor de training of wedstrijd;
 • Stuur spelers direct naar huis als ze klachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Probeer op de bank 1,5 meter afstand te houden tijdens wedstrijden met spelers van 18 jaar en ouder;
 • We vragen coaches hun contactgegevens achter te laten op het formulier op de wedstrijdtafel, zodat zij kunnen worden geïnformeerd als spelers, staf en/of supporters in aanraking zijn geweest met een met Corona besmette persoon.

Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers
Voor ouders/verzorgers en toeschouwers gelden de volgende maatregelen:

 • Blijft thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Bij trainingen komen leden zoveel als mogelijk zelfstandig naar de sporthal. Indien ouders/verzorgers of anderen leden komen brengen, dan kunnen ze op de tribune plaatsnemen, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden van andere ouders/verzorgers.
 • Omdat de ruimte op de tribune beperkt is, mogen tijdens wedstrijden maximaal 25 toeschouwers op de tribune aanwezig zijn. We vragen bezoekende teams het aantal toeschouwers te beperken tot maximaal 5, exclusief staf;
 • Toeschouwers houden 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder als zij niet uit hetzelfde huishouden komen;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, barmedewerkers of bestuursleden.
 • Na afloop van de wedstrijd vragen we de toeschouwers ruimte te maken op de tribune voor toeschouwers van de volgende wedstrijd, door buiten of in de auto op de spelers te wachten. We hebben binnen helaas te weinig ruimte om 4 teams en hun supporters te ontvangen en de 1,5m afstandsregel na te komen.