Geen trainingen en wedstrijden na 17h00

We waren blij dat we konden blijven basketballen, ook al was dat met de corona maatregelen die de regering  afkondigde niet eenvoudig. Helaas vervallen door de afgekondigde ‘avondklok’ vrijwel al onze trainingsmogelijkheden. We zoeken samen met de trainers naar mogelijkheden om trainingen aan te bieden voor 17h00 en in het weekend. Zodra we hier meer over weten melden we dat in de team-apps van de verschillende groepen. Voor wat betreft de wedstrijden wachten we berichten van de bond af.