Ledenadministratie

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Andrea van der Ster. Je bereikt Andrea per e-mail via ledenadministratie@hanzestars.nl of per post via Hanze Stars Ledenadministratie, Andrea van der Ster, Garsenshof 3, 7231 LA Warnsveld, telefoon 0575-528092.
Aan- en afmelden als lid van onze vereniging kan uitsluitend schriftelijk/per email aan het (email)adres van de ledenadministratie.

Lid worden

Wil je lid worden van onze vereniging? Leuk! Je meldt je aan door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen naar Andrea van der Ster.

Download hier het INSCHRIJFFORMULIER van basketbalvereniging Hanze Stars

Contributie 2021 – 2022

Onderstaand een overzicht van de contributies voor het seizoen 2021-2022. De contributie die je betaalt bij Hanze Stars bestaat uit twee delen:

  • De bondscontributie die moet worden afgedragen aan de Nederlandse Basketball Bond. In deze contributie zit ook een premie voor de ongevallenverzekering en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
  • De verenigingscontributie die bestemd is voor Hanze Stars zelf. Hiervan betalen we o.a. de huur van de sporthal, worden materialen aangeschaft en worden alle andere voorkomende kosten betaald. Voor competitie-spelende leden is dit inclusief de 2e training en het reiskostenfonds.

Voor de vaststelling van de leeftijdsgroep wordt de leeftijd per peildatum 1 januari 2022 genomen. Voor leden die ook trainer en/of coach zijn gelden kortingsregelingen op de verenigingscontributie. Daarnaast is er ook nog een familiekorting als er meerdere leden uit hetzelfde gezin komen.

Voor de contributie ontvang je in oktober 2021 een (digitale) nota.

LeeftijdsgroepContributie NBBContributie Hanze StarsTotaal Contributie
2021-2022
Senioren€ 76,79
€ 305,50€ 382,29
U22€ 76,79€ 278,50€ 355,29
U20/U18€ 58,69€ 278,50€ 337,19
U16/U14€ 58,69€ 256,50€ 315,19
U12/U10€ 40,52€ 188,00€ 228,52
Recreanten (1x/week)
€ 25,82€ 108,50€ 134,32
Recreanten (2x/week)€ 25.82€ 160,50€ 186,32
Donateurs€ 5,00€ 5,00

Stichting Leergeld Zutphen
Stichting Leergeld Zutphen ondersteunt gezinnen met een inkomen op minimum-niveau (of net daarboven), zodat ook de kinderen uit deze gezinnen kunnen sporten. Kijk op de website van de stichting voor meer informatie.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie van Hanze Stars.

Je lidmaatschap is altijd voor een vol jaar. Als je gedurende het seizoen opzegt, blijf je contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen.

Begin mei moeten we als vereniging al de opgave doen van de teams voor het nieuwe seizoen. Je opzegging moet daarom voor 1 mei binnen zijn. Indien je niet voor 1 mei opzegt, blijf je automatisch nog een jaar lid. Om te voorkomen dat de datum ongemerkt voorbij gaat, ontvang je begin april een mail van de vereniging waarin we je op de opzegdatum attenderen.

Hanze Stars en je privacy

Bij Hanze Stars vinden we je privacy belangrijk en houden we ons aan de regels met betrekking tot je persoonsgegevens. We registeren alleen die informatie die we echt nodig hebben (t.b.v. indeling in teams, wedstrijden, lidmaatschap NBB, trainingen en taken) en je te kunnen informeren over verenigingszaken en -activiteiten. Onze privacyverklaring vind je hier.

Reiskostenregeling 2021 – 2022

Met de contributienota 2021/2022 wordt aan alle competitiespelers  een bedrag van € 27,50 voor reiskosten voor het gehele seizoen in rekening gebracht. Hiermee onderhouden we een reiskostenfonds waaruit kilometervergoeding wordt betaald.

Chauffeurs (i.c. ouders) van de competitiespelende teams kunnen bij uitwedstrijden de gemaakte reiskosten declareren bij de penningmeester. Hieronder tref je een reiskostendeclaratieformulier aan plus de afstanden-tabel die wij hanteren. Je kunt het formulier op de computer invullen en daarna onder een nieuwe naam opslaan op je eigen computer. Daarna kun je het ingevulde formulier inleveren bij de penningmeester. Dat kan per e-mail: penningmeester@hanzestars.nl

Declaraties kunnen uiterlijk tot 31 juli 2021 worden ingediend bij de penningmeester. Hierna vervalt het recht op declaratie van reiskosten.

De penningmeester maakt de reiskostenvergoeding na controle over op het banknummer dat op het formulier vermeld wordt. De vergoeding mag niet worden verrekend met openstaande contributies.

De vergoeding is vastgesteld op  0,17 per kilometer.

Download hier het DECLARATIEFORMULIER

Collectieve ongevallenverzekering

De vereniging heeft via de NBB een collectieve ongevallenverzeke­ring afgesloten. Hiermee zijn alle leden die in de ledenadministratie voorkomen verzekerd voor medische kosten, tandheelkundige hulp, blijvende invaliditeit en voor schade bij overlijden indien eea het gevolg is van een ongeval tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten e.d. mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging of sportbond. Op de site van de NBB vind je alle informatie over deze verzekering. De premie bedraagt € 0,82 per persoon per jaar.

Ongeval melding
Het melden van een ongeval moet gebeuren via een schadeformulier. Je vindt dat op de website van de NBB.