Ledenadministratie

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Jeroen Gerrits. Je bereikt Jeroen per e-mail via ledenadministratie@hanzestars.nl of per post via Hanze Stars Ledenadministratie, Jeroen Gerrits, Deventerweg 34, 7203AK Zutphen, telefoon 06-10232940.
Aan- en afmelden als lid van onze vereniging kan uitsluitend schriftelijk/per email aan het (email)adres van de ledenadministratie.

Lid worden

Wil je lid worden van onze vereniging? Leuk! Je meldt je aan via het Inschrijfformulier

Vul het hier het inschrijfformulier in van basketbalvereniging Hanze Stars

Contributie

Als lid van Hanze Stars betaal je contributie. Met de opbrengst van de contributie worden alle
verenigingskosten betaald. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de sporthal, van alle ballen en
materialen en activiteiten. Een deel van de contributie moet worden afgedragen aan de Nederlandse
Basketball Bond. In dat deel zit ook een premie voor de ongevallenverzekering en de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd en of je als recreant of teamspeler actief
bent. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Vanaf seizoen 2023-2024 wordt de contributie elk kwartaal via automatische incasso van je
bankrekening afgeschreven. Bij het aanmelden als lid vragen we je om hiervoor een machtiging af te
geven.
Voor seizoen 2023-2024 gelden deze contributiebedragen (per kwartaal):

Contributie 2023/2024

Leeftijdscategorie Teamspeler Recreant
U8/U10/U12 €62,50 €37,50
U14/U16 €87,50 €37,50
U18 €93,75 €37,50
Senioren vanaf U20 €105,00 €37,50
Niet-actief lid €5,00

Vergoeding trainers/coaches

Ben je actief binnen Hanze Stars als (assistent-)trainer of coach, dan krijg je hiervoor een vergoeding.
Afhankelijk van je inzet kan deze vergoeding oplopen tot meer dan het contributiebedrag. We
bepalen jouw individuele vergoeding elk half jaar achteraf. We verwachten daarom ook dat een
trainer of coach zich minimaal voor een half jaar inzet voor Hanze Stars.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie van Hanze Stars. Je lidmaatschap is altijd voor een volledig verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Als je gedurende het seizoen opzegt, blijf je contributie verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar.

In mei van elk jaar moet Hanze Stars al een opgave doen van de teams voor het nieuwe seizoen. Je
opzegging voor een volgend seizoen moet daarom voor 1 mei binnen zijn. Als je niet voor 1 mei
opzet, blijf je automatisch nog lid voor een heel seizoen. Om te voorkomen dat deze datum
ongemerkt voorbij gaat, krijg je in april van de vereniging een herinnering.

Overige onderwerpen

Stichting Leergeld Zutphen

Stichting Leergeld Zutphen ondersteunt gezinnen met een inkomen op minimum-niveau, zodat ook de kinderen uit deze gezinnen kunnen sporten. Kijk op de website van de stichting voor meer informatie.

Privacy

Privacy is een belangrijk onderwerp, ook voor Hanze Stars. We houden ons aan de regels met
betrekking tot je persoonsgegevens. We registreren alleen de gegevens die we nodig hebben,
bijvoorbeeld voor team-indelingen, lidmaatschap NBB, trainingen en taken en om je te kunnen
informeren over verenigingszaken en activiteiten. Onze privacyverklaring kun je hier teruglezen.

Collectieve ongevallenverzekering

Hanze Stars heeft via de NBB een collectieve ongevallenverzeke­ring afgesloten. Hiermee zijn alle leden die in de ledenadministratie voorkomen verzekerd voor medische kosten, tandheelkundige hulp, blijvende invaliditeit en voor schade bij overlijden indien e.e.a. het gevolg is van een ongeval tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten, etc. mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging of sportbond. Op de site van de NBB vind je alle informatie over deze verzekering.