Koen Feiken erelid Hanze Stars

Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van maandag 8 juni, is Koen Feiken uitgeroepen tot Erelid van Hanze Stars. Scheidend voorzitster Esther Theunissen zette Koen aan het eind van de ALV tot zijn grote verrassing in het zonnetje voor zijn jarenlange verdienste en betrokkenheid bij onze club.

Geen afscheid voor Koen, wel voor Esther en Peter

Het erelidmaatschap voor Koen betekent gelukkig niet dat hij zijn taken als wedstrijdsecretaris neerlegt. Ook voor het komende seizoen blijft hij de wedstrijdschema’s maken en de contacten met de andere verenigingen over de wedstrijden doen.

Op de ALV namen we wel afscheid van de bestuursleden Peter Enthoven en Esther Theunissen. Peter was algemeen bestuurslid en de jurist onder de bestuursleden. Hij onderhield daarbij ook de bestuurlijke contacten met de bond. Esther treedt af als voorzitster, maar blijft wel bij de club betrokken via de activiteitencommissie.